Đã có thể tra cứu vi phạm giao thông trực tuyến tại TP. HCM

Ngay bây giờ bạn có thể tra cứu trực tiếp tình hình vi phạm giao thông của các phương tiện thông qua website của Công an Tp. HCM. Tại đây sẽ cung cấp rõ ràng cho bạn thời gian, số lần và vị trí vi phạm theo biển số xe.Hình thức tra cứu này chỉ áp dụng cho các phương tiện vi phạm mà chưa tiến hành thanh toán tiền phạt. Ngoài ra bạn cũng có thể kiểm tra mình có bị phạt nguội hay không thông thông qua công cụ này.Để kiểm tra bạn truy cập vào trang web: csgthcm.vn/component/viphamhanhchinh. Sau đó nhập vào biển số xe và nhấn “Tra cứu”.Nếu phát hiện vi phạm, trang web sẽ cung cấp cho bạn các thông tin liên quan như: Biển số xe, thời gian, vị trí và lỗi vi phạm.

SHARE