Gần 50% đại biểu Quốc hội ủng hộ phương án cấm uống rượu bia khi lái xe

Hai lần biểu quyết, phương án cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vẫn không được 50% đại biểu Quốc hội tán thành…

Kết quả biểu quyết lần thứ hai về quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn

Chiều 3/6 Quốc hội đã thể hiện chính kiến về ba nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Trong đó hai nội dung đã không thể ngã ngũ.

Như VnEconomy đã thông tin, ba nội dung nói trên đã được gửi đến đại biểu nghiên cứu trước.

Nội dung 1 quy định liên quan đến việc uống rượu, bia của người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông khí đó được sắp xếp như sau:

Phương án 1: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Phương án 2: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn.

Điều hành biểu quyết, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nói do sai sót kỹ thuật nên phương án 2 được đổi thành phương án 1 khi bấm nút biểu quyết.

Kết quả phương án 1 “cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn” chỉ được 236/422 đại biểu đồng ý, chiếm 48,76%.

Kết quả phương án 2 được 240/417 đại biểu đồng ý, chiếm 49,59%.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (cơ quan thẩm tra dự án luật) đại biểu Bùi Sỹ Lợi nhấn nút phát biểu và cho biết do đổi thứ tự phương án nên một số vị chưa rõ.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) cũng đứng dậy nói rõ hơn và đọc lại cả hai phương án.

Phó chủ tịch điều hành cho biểu quyết lại, kết quả phương án 1 được 214 đồng ý, chiếm 44,21% tổng số đại biểu.

Nội dung 2 được xin ý kiến là quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ tại điều 5 của dự thảo luật

Phương án 1: Bổ sung quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau.

Phương án 2: Không quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ

Kết quả cũng không có phương án nào đủ 50% đại biểu đồng ý.

Nội dung 3 quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình (điểm c khoản 3 điều 12 của dự thảo Luật).

Phương án 1: Quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em.

Phương án 2: Quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 19 giờ đến 20 giờ hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em

Kết quả phương án 1 được 72,53 vị đại biểu đồng ý.

Kết quả biểu quyết, theo Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thể hiện Quốc hội rất dân chủ, khẳng định không có nhóm lợi ích nào, thế lực nào tác động vào trong Quốc hội.

Theo vneconomy.vn

SHARE