Khẩn: 13 tỉnh thành đổi mã vùng điện thoại cố định từ 11-2

Từ ngày 11-2, 13 tỉnh thành trong cả nước sẽ đổi mã vùng điện thoại cố định. Đây là những tỉnh thành đầu tiên thực hiện theo lộ trình chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định đối với 59 tỉnh thành.

Bảng thông tin 13 tỉnh thành trong cả nước sẽ đổi mã vùng điện thoại cố định.

Sau lần chuyển đổi này, mã vùng điện thoại cố định trong cả nước sẽ thống nhất với đầu số 2. Bộ Thông tin – truyền thông cho biết với việc chuyển đổi các mã vùng điện thoại cố định từ 7 đầu số (từ 2 đến 8) như hiện nay về chỉ còn đầu 2, kho số quốc gia sẽ thu lại được nhiều đầu mã.Từ đó, sẽ có nguồn số để chuyển thuê bao di động từ 11 chữ số về thống nhất là 10 chữ số, góp phần hạn chế SIM rác, tin nhắn rác, vốn chủ yếu xuất phát từ thuê bao di động 11 chữ số trong thời gian qua.Việc chuyển đổi sẽ chia làm ba giai đoạn. Cụ thể: giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 11-2-2017, áp dụng cho 13 tỉnh thành; giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 15-4, áp dụng đối với 23 tỉnh thành và giai đoạn 3 từ ngày 17-6, áp dụng cho 23 tỉnh thành, trong đó có Hà Nội và TP.HCM.Sau khi chuyển đổi mã vùng, độ dài quay số gọi liên tỉnh hoặc gọi từ điện thoại di động đến thuê bao cố định sẽ thống nhất trong toàn quốc 11 chữ số.Đối với mỗi giai đoạn, trong khoảng thời gian 30 ngày chuyển đổi, người dân có thể sử dụng khi quay số song song mã vùng mới và cũ.Sau ngày 13-3 (của đợt 1), 14-5 (của đợt 2) và 16-7 (của đợt 3), 59 tỉnh thành này sẽ dùng mã vùng mới hoàn toàn nhưng sẽ có ghi âm thông báo hướng dẫn việc quay số theo mã vùng mới trong vòng một tháng tiếp theo

Nguồn:  Tuổi Trẻ OnlineTHANH HÀ

SHARE