YouTube thay đổi chính sách, làm clip cho trẻ em buộc phải báo cáo

YouTube vừa có thông báo gửi tới các Youtuber về những thay đổi quan trọng trong chính sách có thể ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền và khả năng khám phá nội dung của các YouTuber.

Theo đó, kể từ ngày 14/11, những nhà sáng tạo nội dung (YouTuber) được yêu cầu báo cáo cho YouTube biết nếu nội dung của họ được tạo ra nhằm hướng đến người xem là trẻ em.

Quy định này nhằm tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (COPPA) cũng như các luật hiện hành khác.

“Những thay đổi này là bắt buộc như là một phần của thỏa thuận với Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) và Tổng chưởng lý New York, và sẽ các nhà sáng tạo nội dung tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (COPPA) và các luật áp dụng khác”, Thông cáo của YouTube cho hay.

Cụ thể, bắt đầu từ 14/11/2019, tất cả những người sáng tạo nội dung được yêu cầu đánh dấu nội dung của họ là “dành cho trẻ em” hoặc “không được tạo cho trẻ em” trong YouTube Studio.

Bên cạnh đó, kể từ tháng 1/2020, YouTube sẽ giới hạn dữ liệu thu thập được thực hiện cho nội dung trẻ em. Điều này có nghĩa là YouTube sẽ vô hiệu hóa quảng cáo được cá nhân hóa trên nội dung này. Quy định này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu cho người tạo tạo nội dung cho trẻ em.

Theo quy định của YouTube dựa trên các đạo luật, một video được thực hiện cho trẻ em nếu video đó hướng đến trẻ em với tư cách là khán giả chính (ví dụ: video dành cho trẻ mẫu giáo). Video được hướng đến trẻ em nhưng trẻ em là đối tượng phụ (ví dụ: video hoạt hình chủ yếu nhắm vào thanh thiếu niên nhưng cũng dành cho trẻ nhỏ).

Theo infonet

SHARE